Kolorowy konkurs!

Kolorowy konkurs kulinarny BRITA Marella!

Mam w tym miesiącu do rozdania dwa zielone dzbanki ufundowane przez Britę. I tu moja rola się kończy, a zaczyna wasza. Warunkiem otrzymania filtra dzbankowego Marella jest przygotowanie potrawy inspirowanej kolorem dzbanka – soczystą zielenią, a następnie przesłanie na adres j.mentel@gmail.com przepisu i zdjęcia przygotowanej potrawy. Panuje pełna dowolność – słodkości, dania na ciepło i na zimno, letnie przekąski, desery albo coś sycącego. Co tylko dusza zapragnie. Ważne tylko, żeby było zielone :) 


Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają dzbanki.

A oto zasady:


1. Konkurs trwa 3 tygodnie, czyli od dziś do 28 lipca. Propozycje na zielony potrawy nadsyłać możecie do 23 lipca włącznie. Następnego dnia zostanie uruchomiona sonda, w której ostatecznie będziecie głosować na ulubioną potrawę. Ogłoszenie wyników i podsumowanie – 28 lipca na blogu. Wszystkie nadesłane przepisy i zdjęcia będą umieszczane na bieżąco w zakładce, którą możecie znaleźć w prawym górnym rogu: KONKURS Brita Marella (klik klik).

2. Również na bieżąco możecie zamieszczać swoje komentarze i opinie w zakładce KONKURS Brita Marella, pod potrawami konkursowymi . Na decyzję, do kogo powędrują dwa zielone dzbanki składają się Wasze glosy i mój wybór.  Oznacza to, że jedna osoba może oddać kilka głosów na różne potrawy – ale nie na jedną (takie głosy nie będą brane pod uwagę – można je zweryfikować). Warunkiem jest podpisanie się, głosy anonimowe nie będą brane pod uwagę. Aby zapewnić prawidłowy przebieg konkursu, 5 dni przed jego zakończeniem (czyli 24 lipca) na blogu zostanie uruchomiona sonda, w której znajdą się potrawy, które będą miały dużo pozytywnych komentarzy i te, które spodobają się mnie :) I na ten miks potraw będzie można głosować w sondzie, ale już tylko JEDNYM GŁOSEM – jeden głos od jednej osoby. Wyłonione w ten sposób 2 osoby zostaną zwycięzcami i otrzymają filtry Marella.


3. Można dodawać potrawy, które zostały umieszczone już wcześniej na blogu, pod warunkiem, że były opublikowane na swoim blogu, przepis był autorski, nie zaczerpnięty z innego bloga LUB osoba, z której bloga, strony lub innego źródła zaczerpnięto przepis, wyrazi zgodę na jego publikowanie pod nazwiskiem/pseudonimem uczestnika konkursu. Zdjęcia, które okażą się plagatem lub nie spełnią powyższego wymogu będą dyskwalifikowane z konkursu.

3. Przepisy i zdjęcia można przesyłać na j.mentel@gmail.com do 23 lipca (piątku) włącznie, do godziny 23.59, najlepiej w tytule wpisać BRITA MARELLA. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

4. Do dwóch osób, których potrawy zdobędą najwięcej pozytywnych komentarzy powędrują dwa zielone dzbanki (do każdej po jednym).


5. Jedna osoba może przesłać jeden przepis.6. Żeby wziąć udział w konkursie nie trzeba posiadać bloga kulinarnego.

A tu facebookowy profil firmy Brita, na którym znajdziecie informacje o konkursie i o akcji badania jakości wody w Polsce. Brita uruchomiła także akcję, w ramach której możecie zbadać jakość wody z kranu w Waszych domach, zapraszając BRITA Testera, który przeprowadzi specjalistyczne badanie wody. Więcej informacji na profilu: BRITA Tester.
Skrócony regulamin konkursu:

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby umieszczające zdjęcie. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy zezwalają na publiczne ujawnienie ich imion i nazwisk na blogu. 
Można dodawać potrawy, które zostały umieszczone już wcześniej na blogu, pod warunkiem, że były opublikowane na swoim blogu, przepis był autorski, nie zaczerpnięty z innego bloga LUB osoba, z której bloga, strony lub innego źródła zaczerpnięto przepis, wyrazi zgodę na jego publikowanie pod nazwiskiem/pseudonimem uczestnika konkursu. Zdjęcia, które okażą się plagatem lub nie spełnią powyższego wymogu będą dyskwalifikowane z konkursu. uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęcia i przepisu przysłanego na konkurs Brita Marella.
Uczestnik zezwala Organizatorowi na decydowanie o sposobie oznaczenia umieszczonego przez Uczestnika zdjęcia. Umieszczając zdjęcie Uczestnik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania nim oraz że przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej. Uczestnik umieszczając zdjęcie wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet. Ponadto, Uczestnik umieszczając zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszych zasad przesyłanie zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad, a także zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, tj. w razie, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej, taka informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji niniejszych zasad.

Email This Page
Print Friendly

Komentarze

  1. Kuchareczka pisze:

    Tak. Żeby zapewnić prawidłowy przebieg, będzie dodoatkowo uruchomiona sonda/ankieta, 23 lipca, czyli w ten piatek (juz niedlugo!), w której będzie można oddawać głosy na potrawy, które zbiorą najwięcej komentarzy pozytywnych plus te, które ja sama wybiorę. I głosując na tę „mieszankę” wyłonicie zwycięzców – zgodnie z zasadami konkursu :)

  2. Kuchareczka pisze:

    a! zapomniałam dodać – w sondażu zablokowana będzie mozliwośc głosowania z tego samego komputera na ten sam przepis wielokrotnie.

Odpowiedz na Kuchareczka


5 + = 8